• 12 års produktgaranti​
  • Skandinavisk design​

Salgs- og leveringsbetingelsene | ECLISSE Scandinavia ApS

Salgs- og leveringsbetingelsene nedenfor gjelder for alle våre tilbud, ordrer og leveranser.

Handelsbetingelsene nedenfor oppdateres løpende og gjelder for alle kjøp hos ECLISSE Scandinavia ApS

 

1) Betaling

Betaling ved lager- eller spesialfremstilte ordre, er alltid senest ved levering, med mindre det foreligger en underskrevet avtale mellom kjøper og ECLISSE Scandinavia ApS. I forbindelse med ordre – med mindre annet er skriftlig avtalt – er betalingsbetingelsene netto kontant ved mottak av varen. I det omfang det avtales utsatt betalingstidspunkt, gjør ECLISSE Scandinavia ApS oppmerksom på at kundene kredittforsikres. I det omfang betalingen ikke kan sikres, forbeholder ECLISSE Scandinavia ApS seg retten til å annullere ordren, med mindre kjøperen kan stille en garanti for betalingen, som kan godkjennes av ECLISSE Scandinavia ApS. Såfremt betalingsfristen overskrides, har ECLISSE Scandinavia ApS rett til å holde tilbake leveringen av de bestilte varer, inntil forfalt betaling for allerede leverte varer har funnet sted. Såfremt betaling ikke skjer til rett tid, har ECLISSE Scandinavia ApS krav på renter av det skyldige beløp fra forfallsdato, med den til enhver tid gjeldende danske prosentrente.

 

2) Tilbud

Tilbud fra ECLISSE Scandinavia ApS, hvor ikke annet er anført, er tilbud – muntlig som skriftlig – alltid uforpliktende. Vi forbeholder oss retten til å utarbeide et uforpliktende tilbud til kunden. Leveringstidspunktet er aldri bindende, kun veiledende. Kjøpers muntlige, som skriftlige henvendelser, for kjøp av varer er kun bindende ved aksept av oversendt ordrebekreftelse, enten via post eller e-post.

 

3) Ordrebekræftelse

Når varene er bestilt hos ECLISSE Scandinavia ApS, skal ordrebekreftelsen kontrolleres av kjøper. Ordrebekreftelsen er bindende når ECLISSE Scandinavia ApS har gjennomført og godkjent din bestilling. Ordrebekreftelsen vil inneholde følgende: Navn og adresse på kjøper, samt kontaktopplysninger, navn og adresse på selger (ECLISSE Scandinavia ApS), beskrivelse av de bestilte varer samt pris i DKK ekskl. moms/mva, totalbeløpet som skal betales med spesifikasjon av eventuelle fraktomkostninger og gebyrer, ordredato, rettefrist, forventet leveringsuke, leveringsadresse og ordrenummer. Innsigelser mot punktet ovenfor, skal skje skriftlig til info@eclisse.dk eller ved telefonisk henvendelse på tlf. 0047 32 77 11 69, senest ved utløp av rettefrist/igangsettelse av ordren. I motsatt fall, anses det at ovenstående er akseptert av kjøper og dermed bestemmende for kjøpet.

 

4) Priser

4) Priser Alle priser på produktene er angitt i DKK (danske kroner) ekskl. moms/mva og ekskl. fraktomkostninger. ECLISSE Scandinavia ApS er til enhver tid, berettiget til å uten varsel, endre sine priser. De priser du skal betale, er de prisene som er gjeldende på bestillingstidspunktet. Prisene er dagspriser. Når du handler med ECLISSE Scandinavia ApS, inngås avtaler på dansk. Hvis du ønsker å motta en kopi av din ordrebekreftelse, kan du sende en e-post til info@eclisse.dk. Fraktomkostningene avhenger av hvor i landet du bor, og hvor mye du kjøper. Prisen er angitt i DKK ekskl. moms/mva. Ved salg av våre produkter til utlandet, inkludert Grønland og Færøyene, leveres produktene alltid kun til en Dansk Havn. Produkter som monteres i utlandet, inkludert Grønland og Færøyene, er IKKE omfattet av vår garanti. ECLISSE

Scandinavia ApS forbeholder seg retten til å annullere en ordre, hvis det viser seg at det er snakk om feilberegning på grunn av manglende nettleser-kompatibilitet, eller begrenset mulighet for å avvikle det JavaScriptet som brukes til å beregne korrekt pris.

 

5) Målangivelse, design, materialvalg og montering

De oppgitte målene er alltid angitt som produktenes utvendige karmmål. Målene oppgis alltid som bredde x høyde. Ved spesialordre (varer produsert etter kundens mål og ønsker) bærer kunden selv ansvaret for å kontrollere riktigheten av produktenes utforming og spesifikasjoner, deriblant farge, inndeling, glasstype, materialevalg, åpningsretninger, profilsett m.m. Alle tvilsspørsmål skal rettes til ECLISSE Scandinavia ApS. Hvis eventuelle tvilsspørsmål ikke er levert innen aksept, betraktes ordrens som forstått/akseptert og igangsettes under forutsetning av produksjonsteknisk avdelingsgodkjennelse av spesifikasjoner. Produktene utført i god kvalitet, svarende til prisen.

ECLISSE Scandinavia ApS foretar løpende produktutvikling. ECLISSE Scandinavia ApS forbeholder seg derfor retten til – til enhver tid og uten varsel – å endre design og utforming av sine produkter, samt å endre materialvalg. Bestilte varer vil alltid bli produsert i henhold til de enhver tid gjeldende standarder for ECLISSE Scandinavia ApS produksjon på det gjeldende bestillingstidspunktet. Varer som bestilles på forskjellige tidspunkter, er derfor ikke nødvendigvis utført etter samme retningslinjer og er dermed ikke nødvendigvis like.

Vedrørende montering:Det er flere forskjellige måter å montere de produktene som kjøpes av ECLISSE Scandinavia ApS. Den korrekte monteringen avhenger av flere forhold, blant annet det gitte bygget. Vi vedlegger en monteringsveiledning som kjøper kan følge. Er du i tvil om elementenes/pockets montering, bør kjøper kontakte oss, for å få de nødvendige anvisningene. I motsatt fall, kan feil ved monteringen muligens gi funksjonsproblemer. Problemer som kan føres tilbake til monteringen, vil ikke være dekket av garantien på elementene.

 

6) Levering

De kjøpte varene sendes med transportøren til den angitte leveringsadressen i ordrebekreftelsen, dog bare til vognkant. Såfremt kjøper ikke er til stede på leveringstidspunktet, aksepterer kjøper hermed at ECLISSE Scandinavia ApS kan foreta levering i kjøpers fravær. Uansett om kjøper er til stede på leveringstidspunktet eller ikke, anses levering som skjedd, når de kjøpte varer er losset ved vognkanten på leveringsadressen, eller losset av umiddelbart utenfor leveringsadressen. Kjøper bærer risikoen for at en fullt lesset lastebil kan kjøre frem til den anvise leveringsadressen. Er det ikke mulig å kjøre helt frem til leveringsadressen, anses levering som skjedd, når det kjøpte er lesset av tettest mulig på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlengelse av avlessingstid, eller forgjeves leveringsforsøk som skyldes kjøpers forhold, debiteres kjøper i henhold til transportørens gjeldende takster.

 

7) Fraktskader og andre skader

Fraktskader og eventuelt feil i antall varer, skal meddeles til ECLISSE Scandinavia ApS på e-post info@eclisse.dkraskest mulig og helst innenfor 24 timer etter at levering har funnet sted.

VIKTIG – Kjøper skal ved levering kontrollere produktene for fraktskader. Det vil si; kontrollere hvorvidt emballasjen er brutt, eller om det er andre synlige tegn på skader og om det bestilte antall enheter svarer til det bestilte, før det kvitteres for mottakelse. Fraktskade som det ikke blir opplyst om ved levering, dekkes ikke av garantien.

 

8) Leveringstidspunkt

Levering vil skje på det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Produkter som ikke er lagerført, fremstilles spesielt etter de oppgitte målene. Derfor er leveringstidspunktet alltid kun veiledende. Såfremt levering skjer senest 6 uker etter den i ordrebekreftelsens forventede leveringstid, vil leveringen være å betrakte som rettidig, og kjøper kan således ikke påberope seg forsinkelse.

Forbehold: Forsinkelse som skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale-, ordrebehandlings- og fabrikasjonsfeil samt forsinkelse fra underleverandører, kan ikke påberopes av kjøper. Køber kan i alle tilfælde maksimalt kræve skadeserstatning svarende til det købte produkts værdi.

 

9) Angrerett

Angrerett ved kjøp av produserte varer. Produserte varer, som bestilles hos ECLISSE Scandinavia ApS, er spesielt fremstilt etter kjøpers individuelle ønsker og behov, i henhold til kjøpers angitte spesifikasjoner og mål. For at sikre den billigst mulige produktionsgang (til gavn for køber) samt den kortest mulige leveringstid har ECLISSE Scandinavia ApS I samråd med vore leverandører udarbejdet et ordre- og produktionssystem, der sikrer, at produktionen af de bestilte produkter påbegyndes automatisk og straks efter, at køber har afgivet sin bestilling og gennemført den aftalte betaling ved rettefrist. Kjøpere av produkter hos ECLISSE Scandinavia ApS aksepterer av ovenstående hensyn, at angreretten begrenses til kun å gjelde frem til tidspunktet/rettefristen for påbegynnelse av produksjonen av den gjeldende bestilling. Idet produksjonen påbegynnes ved bestilling, har kjøper reelt ingen angrerett.

 

10) Reklamasjon og garanti

Har et kjøpt produkt, mot forventning, feil eller mangler, kan kjøper reklamere i henhold til gjeldende dansk lovgivning. Når du handler hos ECLISSE Scandinavia ApS, har du 24 måneders reklamasjonsrett. Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget og at mangelen ikke har oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet, eller annen skadevoldende atferd. Alle reklamasjoner skal alltid skje skriftlig til info@eclisse.dk. Synlige mangler og/eller skader på det leverte, skal meddeles innen montering og senest 24 timer etter at levering har funnet sted. Feil eller mangler som måtte oppstå, deretter, innenfor den alminnelige reklamasjonsperioden, skal raskest mulig meddeles oss på info@eclisse.dk.

Ved berettiget reklamasjon, kan ECLISSE Scandinavia ApS velge å utbedre skaden, erstatte med ny vare eller gi avslag på varen. Såfremt ECLISSE Scandinavia ApS leverer et nytt produkt, dekkes ikke montasjeomkostninger. På sikringsprodukter, maling og andre løsdeler, ytes det reklamasjonsrett i henhold til den danske Købeloven. I forbindelse med produktgaranti henviser vi til vår hjemmeside www.eclisse.dk.

Garanti og reklamasjonsretten omfatter ikke: Alminnelige tilpasninger i etterkant, slik som justering av skyvedørsrammen/pocket, skyvedørsvogner, finpuss og smårifter i treet, wiresystem, harpiks fra kvister eller bobler i malingen. Inntrenging av vann i bunnen av dørbladet, eller hærverk er heller ikke omfattet av garantien og reklamasjonsretten. Reklamasjonsretten og garantien bortfaller hvis: 1) umonterte varer ikke er oppbevart tørt og sikkert 2) monteringen ikke er korrekt utført Er reklamasjonen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fraktomkostninger. Varen sendes til opplyst adresse i henhold til avtale med ECLISSE Scandinavia ApS. Når du returnerer varen, bes du opplyse hva problemet er, så detaljert som mulig. NB: Vi mottar ikke pakker sendt i oppkrav eller lignende. Husk at varen alltid skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje.