• 12 års produktgaranti​
  • Skandinavisk design​

Salgs- og leveringsbetingelser ved ECLISSE Scandinavia ApS

Nedenfor stående vores salgs- og leveringsbetingelser er gældende, for alle vore tilbud, ordre og leverancer.

Nedenstående handelsbetingelser opdateres løbende og er gældende for alle køb hos ECLISSE Scandinavia ApS

 

1) Betaling

Betaling ved lager- eller specielfremstillet ordre er altid senest ved levering, med mindre der ligger en underskrevet aftale imellem køber og ECLISSE Scandinavia ApS. I forbindelse med ordrer- medmindre andet er skriftligt aftalt- er betalingsbetingelserne netto kontakt ved modtagelsen af varen. I det omfang der aftales udskudt betalingstidspunkt, gør ECLISSE Scandinavia ApS opmærksom på, at kunderne kreditforsikres. I det omfang betalingen ikke kan sikres, forbeholder ECLISSE Scandinavia ApS sig retten til at annullere ordren, medmindre køberen kan stille en garanti for betalingen, som kan godkendes af ECLISSE Scandinavia ApS. Såfremt betalingsfristen overskrides, har ECLISSE Scandinavia ApS ret til at tilbageholde leveringen af de bestilte varer, indtil forfalden betaling for allerede leverede varer har fundet sted. Såfremt betaling ikke sker rettidigt har ECLISSE Scandinavia ApS krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdatoen med den til enhver tid gældende danske procesrente.

 

2) Tilbud

Tilbud fra ECLISSE Scandinavia ApS, hvor intet andet er anført, er tilbud mundtligt som skriftligt altid uforbindende. Vi foreholder os ret til altid at udarbejde et uforpligtende tilbud til kunden. Leveringstidspunkt er aldrig bindende, kun vejledende. Købers mundtlige som skriftlige henvendelse for køb af varer er kun bindende ved accept af fremsendte ordrebekræftelse via enten post, email eller fax.

 

3) Ordrebekræftelse

Når varerne er bestilt ved ECLISSE Scandinavia ApS, skal ordrebekræftelsen kontrolleres af køber. Ordrebekræftelsen er bindende når ECLISSE Scandinavia ApS har gennemført og godkendt din bestilling. Ordrebekræftelsen vil indeholde følgende: Navn på køber, Navn og adresse på sælger (ECLISSE Scandinavia ApS), Beskrivelse af de bestilte varer samt pris i DKK ekskl. moms., Totalbeløbet, som skal betales med specifikation af evt. fragtomkostninger og gebyrer, ordredato, rettefrist, forventet leveringsuge, leveringsadresse, ordrenummer, gengivelse af ECLISSE Scandinavia´s Salgs & handelsbetingelser. Indsigelser mod ovenstående punkt 3 skal ske skriftligt til info@eclisse.dk eller ved telefonisk henvendelse på tlf. +45 64673469 senest ved udløb af rettefrist/igangsættelse af ordre. I modsat fald anses det, at ovenstående er accepteret af køber og derfor bestemmende for købet.

 

4) Priser

Alle priser på produkterne er angivet i DKK (danske kroner) ekskl. moms, og ekskl. fragtomkostninger. ECLISSE Scandinavia ApS er til enhver tid berettiget til uden varsel at ændre sine priser. De priser, du skal betale, er de priser, der er gældende på bestillingstidspunktet. Priserne er dagspriser. Når du handler med ECLISSE Scandinavia ApS, indgås aftaler på dansk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du sende en mail til info@eclisse.dk. Fragtomkostningerne afhænger af hvor i landet, du bor, og hvor meget du køber. Prisen er angivet i DKK ekskl. moms. Ved salg af vores produkter til udlandet, herunder Grønland og Færøerne leveres produkterne altid kun til Dansk Havn. Produkter, der monteres i udlandet, herunder Grønland og Færøerne, er IKKE omfattet af vores garanti. ECLISSE

Scandinavia ApS forbeholder sig ret til at annullere en ordre, hvis det viser sig, at der er tale om en fejlberegning på grund af manglende browser kompatibilitet eller begrænset mulighed for at afvikle det javascript, der bruges for at beregne korrekt pris.

 

5) Målangivelse, design, materialevalg og montering

De anførte mål er altid angivet som produkternes udvendige karmmål. Målene opgives altid som bredde x højde. Ved specialordre (varer produceret efter kundens mål og ønsker) bærer kunden selv ansvaret for at kontrollere sin rigtighed af produkternes udformning og specifikation, herunder; farve, inddeling, glastype, materialevalg, åbningsretninger, beslåning, profilsæt mm. Alle tvivlsspørgsmål skal rettes til ECLISSE Scandinavia ApS. Hvis eventuelle tvivlsspørgsmål ikke er indgivet inden accept, betragtes ordren som forstået / accepteret og igangsættes under forudsætning af produktionsteknisk afdelings godkendelse af specifikationer. Produkterne udføres i almindelig god kvalitet svarende til prisen.

ECLISSE Scandinavia ApS foretager løbende produktudvikling. ECLISSE Scandinavia ApS forbeholder sig derfor ret til – til enhver tid og uden varsel – at ændre design og udformning af sine produkter samt at ændre materialevalg. Bestilte varer vil altid blive produceret i henhold til de til enhver tid gældende standarder for ECLISSE Scandinavia ApS produktion på det pågældende bestillingstidspunkt. Varer, der bestilles på forskellige tidspunkter, er derfor ikke nødvendigvis udført efter samme retningslinjer og er dermed ikke nødvendigvis ens.

Vedrørende montering: Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan montere de produkter, du køber fra ECLISSE Scandinavia ApS. Den korrekte montering afhænger af flere forhold, herunder lige netop dit hus/ny byggeri. Vi vedlægger en monteringsvejledning som køber kan følge. Er der tvivl om elementernes montering, bør køber kontakte os for at få de nødvendige anvisninger. I modsat fald kan fejl ved monteringen måske give anledning til funktionsproblemer. Problemer som kan henføres til monteringen, vil ikke være dækket af garantien på elementerne.

 

6) Levering

De købte varer sendes med fragtmand til den i ordrebekræftelsen angivne leveringsadresse, dog kun til vognkant. Såfremt køber ikke er til stede på leveringstidspunktet, accepterer køber hermed, at ECLISSE Scandinavia ApS kan foretage levering i købers fravær. Uanset om køber er til stede på leveringstidspunktet eller ej, anses levering som sket, når de købte varer er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

 

7) Fragtskader og andre skader

Fragtskade og evt. forkert antal varer skal meddeles til ECLISSE Scandinavia ApS på e-mailen info@eclisse.dk hurtigst muligt og gerne inden 24 timer efter, at levering har fundet sted.
VIGTIG!!! – Køber skal ved levering kontrollere produkterne for fragtskader, det vil sige kontrollere, hvorvidt emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal enheder svarer til det leverede, inden der kvitteres for modtagelse. Fragtskade der ikke bliver oplyst ved levering, dækkes ikke af garanti.

 

8) Leveringstidspunkt

Levering vil ske på det tidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen. Produkter, der ikke er lagerførte,

fremstilles specielt til dig efter de mål, du har ønsket. Derfor er leveringstidspunktet altid kun et ca.-tidspunkt. Såfremt levering sker senest 4 uger efter den i ordrebekræftelsen forventede leveringstid, vil leveringen være at betragte som rettidig, og køber kan således ikke påberåbe sig forsinkelse.
Forbehold: Forsinkelse, der skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale-, ordrebehandlings- og fabrikationsfejl samt forsinkelse fra underleverandørers side, kan ikke påberåbes af køber. Køber kan i alle tilfælde maksimalt kræve skadeserstatning svarende til det købte produkts værdi.

 

9) Fortrydelsesret

Fortrydelsesret ved køb af producerede varer. Producerede varer, der bestilles hos ECLISSE Scandinavia ApS, er specielt fremstillet efter købers individuelle ønsker og behov i henhold til de af køber angivne specifikationer,mål og mængder. For at sikre den billigst mulige produktionsgang (til gavn for køber) samt den kortest mulige leveringstid har ECLISSE Scandinavia ApS I samråd med vore leverandører udarbejdet et ordre- og produktionssystem, der sikrer, at produktionen af de bestilte produkter påbegyndes automatisk og straks efter, at køber har afgivet sin bestilling og gennemført den aftalte betaling ved rettefrist. Købere af produkter hos ECLISSE Scandinavia ApS accepterer af ovennævnte hensyn, at fortrydelsesretten begrænses til kun at gælde frem til tidspunktet/rettefrist for påbegyndelse af produktionen af den pågældende bestilling. Idet produktionen påbegyndes automatisk og straks ved bestilling, har køber reelt ingen fortrydelsesret.

 

10) Reklamation og garanti

Er et købt produkt mod forventning behæftet med en fejl eller mangel, kan køber gøre mangelbeføjelser gældende (reklamere) i henhold til gældende dansk lovgivning. Når du handler ved ECLISSE Scandinavia ApS, har du derfor 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Alle reklamationer bedes altid ske via vores hjemmeside under reklamation. Synlige mangler og/eller skader ved det leverede skal meddeles inden monteringen og senest 24 timer efter, at leveringen har fundet sted. Fejl eller mangler, der måtte opstå efterfølgende inden for den almindelige reklamationsperiode, skal hurtigst muligt meddeles via vores hjemmesiden under reklamation.

Ved berettiget reklamation kan ECLISSE Scandinavia ApS vælge at udbedre skaden, erstatte med ny vare eller give dekort på varen. Såfremt ECLISSE Scandinavia ApS leverer et nyt produkt, dækkes montageomkostninger ikke. På sikringsprodukter, maling og andre løsdele ydes der reklamationsret iht. Købeloven. Produktgaranti henviser vi til garantiordningen på hjemmesiden www.eclisse.dk.

Garanti og reklamationsretten omfatter ikke: Almindelig efterhjælp såsom justering af skydedørsrammer, skydedørsvogne, wiresystem, finpudsning og smårifter i træet, udtræk fra knaster, opkogning eller bobler i malingen. Indtrængen af vand i bunden af døreplade, eller hærværk er ligeledes ikke omfattet af garantien og reklamationsretten. Reklamationsretten og garantien bortfalder hvis: 1) umonterede varer ikke er opbevaret tørt og sikker 2) monteringen ikke er korrekt udført, Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til oplyste adresse iht aftale med ECLISSE Scandinavia ApS. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage.